Zoek hier naar je onderwerp

Duurzaam Ouderschap

ook bij relatieproblemen of scheidingen

SamSara wijst de weg

Hoe fijn zou het zijn voor elk kind om op te groeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven, ook als het tussen hen niet zo goed gaat. Ouders die weten waar ze terecht kunnen voor hun kind(eren) en voor zichzelf als ze even hulp nodig hebben.

Feiten en cijfers

Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook steeds vaker paren met kinderen. In Nederland zijn jaarlijks totaal ruim 70.000 thuiswonende kinderen bij deze (echt)scheidingen van hun ouders betrokken. Een scheiding is een heel ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die er mee te maken krijgt en kan grote impact hebben.

Helmond

In Helmond maakten 193 kinderen in 2016 een scheiding mee. Daarbij zijn kinderen van niet-gehuwde ouders niet meegeteld. 12 % van de 0-11-jarigen woont niet samen met beide ouders. Bij 12-18 jarigen is dat 25%. 11% van de kinderen tot 12 jaar heeft ooit een scheiding meegemaakt (1420). Bij de 12 tot 18-jarigen is dat 21 % (1640)

Kinderen van gescheiden ouders hebben gemiddeld twee keer zo veel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Behalve chronische ouderlijke ruzies zijn andere risicofactoren: veel bijkomende veranderingen, een niet goed functionerende inwonende ouder, financiële achteruitgang en het niet nakomen van afspraken tussen ouders, zegt Ed Spruijt (scheidingsonderzoeker) Want of een scheiding van ouders nu goed of minder rustig verloopt, kinderen moeten altijd afscheid nemen van een bestaande situatie die voor hen vanzelfsprekend was.

Kinderen missen altijd één van hun ouders, en soms ook de familie van één van de ouders. Soms moeten kinderen verhuizen, en zelfs naar een andere school. Dat betekent verlies van vriendjes of vriendinnetjes. Dat gaat gepaard met emoties, en het duurt een tijdje voordat kinderen hun weg hebben gevonden in hun nieuwe leventje.

Samsara helpt je de juiste hulp voor jou te vinden.

Lees meer

Partners