Zoek hier naar je onderwerp

Disclaimer

Website

We hebben op de website van Samsara grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden daarvan. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden. Dit geldt ook voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

U wordt op de website via links, verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Samsara wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers

U bent als bezoekers uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Samsara is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. We hebben deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht u vinden dat de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Neem dan contact met ons op!

Informatie die u per e-mail of deze website via internet naar Samsara stuurt is niet beveiligd tenzij in het privacy-statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Nederland

Wij richten ons uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacy-statement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.