Zoek hier naar je onderwerp

Wat betekent dit voor jou?

Voor jeugd die te maken heeft met scheidingen

Hulp voor kinderen met gescheiden ouders

Als je ouders gaan scheiden

Iedereen beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Iedere situatie, maar ook ieder mens is anders.
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke hulp. Via de links op de site kom je rechtstreeks op de juiste webpagina om de hulp in te schakelen of aan te vragen.

Iedere ouder heeft wel eens een vraag of kan een steuntje in de rug of hulp gebruiken. In Helmond zijn er veel mogelijkheden om die steun of hulp te vragen.

Vind je het moeilijk om zelf een keuze te maken? Vraag dan iemand in je omgeving die je vertrouwt om met je mee te denken. Dat kan een familielid zijn, een goede buur of een leraar van school. Of neem contact op met de gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. Zij weten wat voor soort (jeugd-) hulpaanbod in Helmond is en denken graag mee welke vorm van hulp passend kan zijn voor jou.
Je kunt ze bellen via 140492, doorkieskeuze 2 en je krijgt (binnen kantooruren) een gezins- en jongerencoach aan de telefoon.

Er zijn ook situaties waarbij nog meer hulp nodig is, dan hieronder beschreven. Deze hulp is alleen toegankelijk na een besluit van de gemeente of na een verwijzing. Het gaat dan om meer specialistische jeugdhulp. Ook hiervoor heb je te maken met een gezins- en jongerencoach die dat besluit kan nemen.

 

Wie en wat kan je helpen?

MatchMentor

Een MatchMentor maatje kan iedereen tussen 10 en 23 jaar aanvragen. Die MatchMentor is er speciaal voor jou is er om naar jou te luisteren. Je spreekt regelmatig met elkaar af en je Matchmentor kan zelfs met jou mee naar school of een gesprek met je ouders als dat nodig is.
Je kunt een MatchMentor aanvragen via Levgroep, maar soms ook via je mentor op school. Een MatchMentor is gratis.

Buddy

Als je ouders bijna gaan scheiden of al zijn gescheiden dan wil heb je misschien behoefte om hierover te praten. Bij Villa Pinedo kan dat. Zij koppelen je aan een Buddy voor een luisterend oor, advies en antwoord op vragen via de MyBuddy App.
Op de site van Villa Pinedo kun je een Buddy aanvragen.

Groepen

Als je het fijn vindt om andere jongeren te ontmoeten en eens te horen hoe het bij de scheiding van hun ouders gaat, dan kun je ook meedoen met een ervaringsgroep.
Meestal wordt zo’n groep op verschillende scholen gedraaid, onder schooltijd.
Als jouw school dat niet doet, dan is dat niet erg. Je kunt nog steeds meedoen aan groepen alleen dan op een andere plek. Soms vinden jongeren het fijner om dit op een andere plek dan school te doen. Dit kan ook.

Gezins- en jongerencoach

Je kunt ook hulp krijgen van iemand die met jou of als je dat wil, met jou en jouw ouders afspreekt. Deze kan helpen om te kijken wat er precies nodig is om jouw situatie te verbeteren. Hij of zij kan dit dan ook voor je regelen.
Een gesprek met een Gezins- en jongerencoach kan op elke leeftijd. Bij het begin van het gesprek zal de coach aan je uitleggen hoe het precies zit met geheimhouding over wat je vertelt.
Belangrijk om te weten is dat een coach er speciaal voor jou is en altijd als doel heeft om jou in je leven op gebieden als ontwikkeling en veiligheid te steunen, zodat je zo gezond en veilig mogelijk op kunt groeien.

Het inschakelen van een GJ coach (afkorting van gezins- en jongerencoach) kost niets. Om in contact te komen bel je met 140492 en kies je voor optie 2 (jeugd) in het doorkiesmenu.

Je krijgt dan meteen een Gj coach aan de lijn die met jou kijkt wat voor hulp voor jou het best past. Een Gj coach is gratis.

Jongeren

Binnen de gemeente zijn er allerlei activiteiten voor jongeren voor ontspanning en ontmoeting. Er zijn ook activiteiten om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven. Klik op onderstaande links of neem contact op met een van onze medewerkers van het wijkteam bij jou in de buurt.

Voor leefbare wijken in Helmond

Jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je kunt ze bereiken via het Jongeren Inloop Punt (JIP) in Helmond, tel. 0492 – 521217.

Dit doen onze jongerenopbouwwerkers:

  • contact leggen met jongeren om overlast te verminderen
  • mensen met problemen verwijzen naar de juiste instanties
  • bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt
  • wijkbewoners en jongeren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan
  • activiteiten organiseren om wijkbewoners en jongeren met elkaar te verbinden

Partners