Zoek hier naar je onderwerp

Als je weet dat je niet de enige bent....

Ervaringsgroepen voor kinderen

Je bent niet alleen. Groepen voor kinderen

Jij bent niet verantwoordelijk

Dat je ouders uit elkaar zijn gegaan of binnenkort gaan scheiden, daar kun jij niets aan doen. Hoe moeilijk sommige dingen misschien ook voor je zijn, je bent als kind niet verantwoordelijk voor de scheiding van je ouders. En scheidingsproblemen oplossen is zeker niet jouw taak.

Groepen waar je aan deel kunt nemen

Groepen op school
Jij bent niet de enige wiens ouders zijn gescheiden. Als je het fijn vindt om andere kinderen van gescheiden ouders te ontmoeten en eens te horen hoe het bij de scheiding van hun ouders gaat, dan kun je ook meedoen met ervaringsgroepen.
Meestal wordt zo’n groep op verschillende scholen gedraaid, onder schooltijd.
Als jouw school dat niet doet, dan is dat niet erg. Je kunt nog steeds meedoen aan groepen alleen dan op een andere plek. Soms vinden jongeren het fijner om dit op een andere plek dan school te doen. Dit kan ook.
Doelstelling en inhoud
De groepen zijn gericht op het delen van ervaring tussen kinderen van gescheiden ouders. Dit ga je doen met allerlei creatieve werkvormen die passend zijn bij jouw leeftijd. Sms vanuit de Kies methodiek, soms vanuit andere vergelijkbare methodieken.

Tijdsinvestering
6-8 bijeenkomsten onder schooltijd van 1 of 1,5 uur
Deelname is gratis

Piep zei de muis
(Levgroep)
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders, waarbij thuis lange tijd veel spanning en stress heerst.

Tijdens de bijeenkomsten merken kinderen dat ze niet de enige zijn met problemen thuis.

– Kinderen leren dat problemen niet door hen komen.
– De Kinderen leren eigen emoties te voelen en hiermee om te gaan.
– Kinderen leren te zeggen wat ze vinden en wat ze graag willen.
– We werken aan een positief zelfbeeld; wie ben je en wat kun je goed?

Spelenderwijs leren kinderen om problemen te verwerken en met emoties om te gaan. De handpop PIEP de Muis vertelt over wat hij allemaal meemaakt en nodigt de kinderen uit om samen naar oplossingen te zoeken.
Tijdens de ouderbijeenkomsten wordt ouders uitgelegd wat kinderen in de club doen en waarom. Daarnaast worden opvoedkundige thema’s besproken.

Tijdsinvestering
13 bijeenkomsten voor de kinderen, 5 bijeenkomsten voor de ouders.
Deelname is gratis

Vingers uit je oren!
(Levgroep)
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool.
Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms fysiek pijn doen. De kinderen hebben daar vaak langdurig last van ook al zie je dat niet meteen. Ouders willen het allerbeste voor hun kinderen en toch gebeuren dit soort dingen in veel gezinnen. O.a. in gezinnen waar een echtscheiding lang duurt.
Voor kinderen is zo’n situatie moeilijk en onveilig want de situatie is vaak onvoorspelbaar. Ze zijn gespannen en proberen liefst zo min mogelijk lastig te zijn om de lieve vrede te bewaren.
Ook al is zo’n stressvolle situatie verleden tijd het kan nog lange tijd invloed hebben op het welzijn van het kind.

Doelstelling en inhoud
Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprek kunnen kinderen op ontspannen wijze beginnen met het verwerken van sterke gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn in de toekomst.
  • Kinderen komen uit hun isolement. Ze ervaren dat ze niet de enige zijn.
  • Ze leren hun emoties te uiten en op een andere manier met gevoelens en problemen om te gaan
  • Kinderen worden zich bewust in welke situaties ze zich onprettig en angstig voelen,
  • Ze worden ‘ontschuldigd’, zodat zij begrijpen dat zij geen schuld hebben aan wat er gebeurd is.
  • Kinderen krijgen ondersteuning en leren nieuwe vaardigheden hoe met situaties om te gaan.

Vaders en/of moeders komen ook samen in een eigen oudergroep en horen wat de kinderen leren in de groep. Zelf leren zij hoe ze hun kind in het proces van verwerking kunnen ondersteunen. De ondersteuning en het begrip van de vader/en moeder is voor het kind van groot belang. Ouders die zelf ook hulp nodig hebben bij de verwerking kunnen worden doorverwezen.

Tijdsinvestering
– kindergroep 9 bijeenkomsten van 1 ½ uur
– Oudergroep 3 bijeenkomsten van 1 ½ uur
– Voorafgaand aan de groep vindt een voorgesprekgesprek plaats.
Deelname is gratis

Partners