Zoek hier naar je onderwerp

Ouder worden, ouder zijn en ouder blijven

Relaties in goede en minder goede tijden

Ouders

Als ouders met kinderen gaan scheiden gaat daar veel aan vooraf.

Misschien heb je al een kindje, ben je net ouder geworden, of zijn je kinderen al wat ouder. In alle gevallen heb jij de zorg en verantwoordelijkheid voor de opvoeding voor één of meer kinderen. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. SamSara geeft informatie over waar je terecht kan voor contact, informatie en steun op diverse gebieden van omgaan met je relatie, opvoeding na een scheiding, tot rechten rondom co-ouderschap.

Een kind in een relatie

Je leven verandert ingrijpend als je een kindje krijgt. Zo lang kinderen klein zijn vragen ze veel aandacht en inzet in de opvoeding door ouders. Niet voor niets worden dit de tropenjaren genoemd. Dat kan je relatie onder druk zetten. Soms wordt gekozen om te gaan scheiden.

Scheiden is meestal niet wat je graag wilde toen je kinderen ging krijgen. Waarschijnlijk dacht je vooral aan een goede relatie en een goede opvoeding. Soms zijn er factoren die een relatie beïnvloeden en leiden tot het beëindigen van een relatie.  Dan wordt scheiden met kinderen onontkoombaar.
Scheiden met kinderen vraagt meer van je dan scheiden zonder kinderen. Want al ga je als partners uit elkaar, je blijft samen ouders. En jullie kind(eren) hebben recht op betrokkenheid van jullie beiden. Dat maakt dat scheiden met kinderen van beide ouders een extra inspanning vraagt. Hoe gaan jullie de taken verdelen? Wat wordt de omgangsregeling, of gaan jullie voor co-ouderschap? Wat gaan jullie vastleggen in het ouderschapsplan? Kortom hoe gaan jullie er voor zorgen dat jullie duurzame ouders worden?

Op SamSara kun je vinden waar je hulp of steun kunt vinden, of contact kunt maken met andere ouders die scheiden met kinderen, relatieproblemen of co-ouderschap hebben.

Hulp bij scheiding

Dus loopt je relatie blijvend niet goed en denk je eraan om te gaan scheiden met kinderen? Heb je al besloten of ben je al gescheiden? SamSara biedt ook informatie over hulp en tools voor ouders die scheiden met kinderen in Helmond om ook in die moeilijke periode voor je kinderen de opvoeding te blijven doen en een betrokken ouder te blijven en voor jezelf hulp of steun te organiseren

Waar we op SamSara spreken over (echt)scheidingen kan dit ook gaan over relaties waar geen huwelijk heeft plaatsgevonden.

Lees meer

Partners