Zoek hier naar je onderwerp

Heb ik automatisch gezag of moet ik mijn kind eerst erkennen of adopteren?

Wat houdt gezag eigenlijk in?

Gezag en erkenning, hoe zit het eigenlijk?

Als u gezag heeft over een kind:
•bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
•heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen
•beheert u het geld en spullen van het kind
•bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger

Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn:
•1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag), of
•2 personen hebben het gezag (gezamenlijk gezag)

Er kunnen maximaal 2 personen gezag hebben over een kind. U kunt dus geen gezag aanvragen als er al 2 personen gezag hebben.

U kunt ook geen gezag aanvragen als u onder curatele bent gesteld of als er sprake is van een langdurige geestelijke stoornis die het onmogelijk maakt het gezag uit te oefenen. Een minderjarige moeder van 16 of 17 jaar kan bij de rechter een meerderjarigheidsverklaring aanvragen, om zo het gezag over een kind te krijgen.

Hebt u gezag of niet?

In onderstaand schema kunt u nagaan of u volgens de wet moeder of vader – en dus juridisch ouder – bent. U hoeft hier niet per se de biologische ouder voor te zijn.

Bent u moeder?

Volgens de wet is de moeder van een kind:
•de vrouw uit wie het kind geboren is
• of de vrouw die het kind heeft geadopteerd
•de vrouw die het kind heeft erkend
•of de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld
•als het kind verwekt is door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting) is de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft ook de moeder van het kind

Bent u vader?

Volgens de wet is de vader van een kind:
•de man die met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft tijdens de geboorte van het kind
•of de man die het kind heeft geadopteerd
•de man die het kind heeft erkend, en die gezag heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen
•of de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Partners