Zoek hier naar je onderwerp

Hulp en steun voor kinderen

Als ouders gaan scheiden

Iedereen beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Iedere situatie, maar ook ieder mens is anders.
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke hulp. Via de links op de site kom je rechtstreeks op de juiste webpagina om de hulp in te schakelen of aan te vragen.

Iedere ouder heeft wel eens een vraag of kan een steuntje in de rug of hulp gebruiken. In Helmond zijn er veel mogelijkheden om die steun of hulp te vragen.

Vind je het moeilijk om zelf een keuze te maken? Vraag dan iemand in je omgeving die je vertrouwt om met je mee te denken. Dat kan een familielid zijn, een goede buur of een leraar van school. Of neem contact op met de gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. Zij weten wat voor soort (jeugd-) hulpaanbod in Helmond is en denken graag mee welke vorm van hulp passend kan zijn voor jou.
Je kunt ze bellen via 140492, doorkieskeuze 2 en je krijgt (binnen kantooruren) een gezins- en jongerencoach aan de telefoon.

Er zijn ook situaties waarbij nog meer hulp nodig is, dan hieronder beschreven. Deze hulp is alleen toegankelijk na een besluit van de gemeente of na een verwijzing. Het gaat dan om meer specialistische jeugdhulp. Ook hiervoor heb je te maken met een gezins- en jongerencoach die dat besluit kan nemen.

Wie en wat kan je helpen?

MatchMentor

Een MatchMentor maatje kan iedereen tussen 10 en 23 jaar aanvragen. Die MatchMentor is er speciaal voor jouw kind en is er om naar hem of haar te luisteren. Ze spreken regelmatig met elkaar af en de Matchmentor kan zelfs mee naar school of een gesprek met jou als ouders als dat nodig is.
Je kunt een MatchMentor aanvragen via Levgroep, maar soms ook via de mentor op school. Een MatchMentor is gratis.

Buddy

Bij Villa Pinedo worden kinderen online aan een Buddy gekoppeld. (Een buddy is ook een kind van gescheiden ouders. Hij of zij weet als geen ander hoe jij je voelt en waar je mee te maken krijgt. Je hebt contact met je Buddy via de ‘MyBuddy’-app).
Als ouders bijna uit elkaar gaan, net uit elkaar zijn of al een tijdje gescheiden zijn, hebben kinderen misschien behoefte om hierover te praten. Bij Villa Pinedo kan dat. Zij koppelen je kind aan een Buddy voor een luisterend oor, advies en antwoord op vragen via de MyBuddy App.

Een Buddy is een jongere met gescheiden ouders, die een training heeft gevolgd om Buddy te worden. Met een Online-Buddy aan jouw kinds zijde, kun hij of zij ervaringen over de scheiding uitwisselen. Hij of zij kan zijn Buddy via de MyBuddy App vertellen wat er in zijn of haar hoofd en hart omgaat.
Bij Villa Pinedo kun je de Buddy aanvragen.

Groepen

Als je kind het fijn vindt om andere jongeren te ontmoeten en eens te horen hoe het bij de scheiding van hun ouders gaat, dan kan hij of zij ook meedoen met een ervaringsgroep.
Meestal wordt zo’n groep op verschillende scholen gedraaid, onder schooltijd.
Als jouw kinds school dat niet doet, dan is dat niet erg. Hij of zij kan nog steeds meedoen aan groepen alleen dan op een andere plek. Soms vinden jongeren het fijner om dit op een andere plek dan school te doen. Dit kan ook.

Gezins- en jongerencoach

Een kind of jongere kan ook hulp krijgen van iemand die met haar of hem of als je dat wil, met de ouders erbij afspreekt. Deze kan helpen om te kijken wat er precies nodig is om de situatie te verbeteren. Hij of zij kan dit dan ook voor je regelen.
Een gesprek met een Gezins- en jongerencoach kan op elke leeftijd. Bij het begin van het gesprek zal de coach aan je uitleggen hoe het precies zit met geheimhouding over wat je vertelt.
Belangrijk om te weten is dat een coach er speciaal voor een kind of jongere is en altijd als doel heeft om diens leven op gebieden als ontwikkeling en veiligheid te steunen, zodat hij of zij zo gezond en veilig mogelijk op kan groeien.
Ook ouders kunnen ondersteuning van een Gezins- en jongerencoach krijgen. De GJ coach zal altijd met jullie samen kijken wie er in jullie gezin hulp nodig heeft en daarmee helpen.

Het inschakelen van een GJ coach (afkorting van gezins- en jongerencoach) kost niets. Om in contact te komen bel je met 140492 en kies je voor optie 2 (jeugd) in het doorkiesmenu.

Je krijgt dan meteen een Gj coach aan de lijn die met jou kijkt wat voor hulp voor jou het best past. Een Gj coach is gratis.

Jongeren

Binnen de gemeente zijn er allerlei activiteiten voor jongeren voor ontspanning en ontmoeting. Er zijn ook activiteiten om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven. Klik op onderstaande links of neem contact op met een van onze medewerkers van het wijkteam bij jou in de buurt.

Voor leefbare wijken in Helmond

Jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je kunt ze bereiken via het Jongeren Inloop Punt (JIP) in Helmond, tel. 0492 – 521217.

Dit doen onze jongerenopbouwwerkers:

  • contact leggen met jongeren om overlast te verminderen
  • mensen met problemen verwijzen naar de juiste instanties
  • bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt
  • wijkbewoners en jongeren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan
  • activiteiten organiseren om wijkbewoners en jongeren met elkaar te verbinden

Partners