Zoek hier naar je onderwerp

Wat heb je nodig?

Wat past bij jou?

Hulp en steun voor ouders

Hulp en steun voor elk gezin

Iedere ouder heeft wel eens een vraag of kan een steuntje in de rug of hulp bij de opvoeding gebruiken. Op SamSara vind je informatie over welke hulp en steun in Helmond beschikbaar is. Je kunt dus terecht voor hulp en steun op het gebied van opvoeding en relatie, maar ook voor hulp en steun bij het scheiden met kinderen en co-ouderschap.

Vind je het moeilijk om te kiezen, neem dan contact op met de gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. Zij zijn goed op de hoogte van het (jeugd-) hulpaanbod in Helmond. Ook kunnen zij meedenken welke vorm van hulp passend kan zijn en wat u hiervoor moet doen. Zij zijn bereikbaar via 140492, doorkieskeuze 2 en u wordt (binnen kantooruren) door een gezins- en jongerencoach te woord gestaan.

Er zijn ook vormen van jeugdhulp die alleen toegankelijk zijn na een besluit van de gemeente of na een verwijzing. Het gaat dan om meer specialistische jeugdhulp. De gemeente Helmond koopt deze jeugdhulp in samen met andere gemeenten in de regio. Hierover kunt u elders op deze website lezen.

Als je een kindje krijgt….

De Ouderschapsbelofte

Hoe fijn zou het zijn voor elk kind om op te groeien met ouders die hun best doen om altijd een goede ouder te blijven. Die weten waar ze terecht kunnen als het wel eens anders gaat.
Daarom wil Samsara zo vroeg mogelijk insteken op een (toekomstige) duurzame ouder, die nadenkt over de opvoeding.

In de ouderschapsbelofte

(van Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier) beloven (toekomstige) ouders hun kinderen om zich aan een vijftal punten te houden.
De ouderschapsbelofte is samengesteld op basis van de Internationale Rechten van het kind. Deze zijn vertaald naar vijf beloftes.
Volgens Hans Crombrugge (pedagoog en hoofdlector verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen ODISEE), hoef je als ouders niet perfect te zijn. Je moet wel bereid zijn – en uitdrukkelijk beloven- om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarbij hoort informeren over wie kinderen eigenlijk zijn, wat ze nodig hebben en wat ze kunnen.

De Helmondse ouderschapsbelofte

De ouderschapsbelofte wordt binnenkort verstrekt in Helmond rond de geboorte van een kind.
In het boekje doen ouders een aantal beloftes aan hun kind. Deze beloftes hebben te maken met wat kinderen nodig hebben om op een gezonde en veilige manier op te groeien.
Als ouders dat fijn vinden kan een vrijwilliger van de felicitatiedienst met hen samen in gesprek gaan over het boekje. Deze vrijwilligers zijn getraind en worden begeleid door beroepskrachten met deskundigheid op het gebied van opvoeding en vrijwilligersondersteuning. De vrijwilligers kunnen samen met ouders de thema’s uit het boekje bespreken en invullen.

Home-Start en Home-Start +

Ouder zijn is mooi, maar voor veel mensen voelt opvoeding ook wel eens zwaar. Daarvoor zijn allerlei redenen. Misschien sta je er veel alleen voor of je bent misschien pas verhuisd. Misschien ken je niet veel mensen in de buurt of vraagt je kindje bijzondere aandacht. Maar het kan ook zijn dat er andere, persoonlijke redenen zijn waarom het ouder zijn je zwaar valt. Bijvoorbeeld kan het in je relatie moeilijk zijn, ga je scheiden met kinderen Humanitas, of is er sprake van co-ouderschap wat niet goed loopt. Home-start heeft goed getrainde vrijwilligers die je daarbij kunnen ondersteunen.
https://www.humanitas.nl/afdeling/helmond/activiteiten/humanitas-home-start-helmond/

Echtscheidingsspreekuur

Als mensen overwegen om uit elkaar te gaan, dan kunnen zij terecht bij het echtscheidingsspreekuur. Hier kunnen zij informatie krijgen over de verschillende manieren waarop ouders uit elkaar kunnen gaan. Ook informatie over mogelijkheden om aan een relatie te werken, en over scheiden met kinderen.  Ouders en gescheiden ouders kunnen daarbij advies krijgen over de mogelijkheden voor kinderen. Ze kunnen ook adviseren hoe je aan je kinderen verteld dat je gaat scheiden.
https://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=303

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werk zit in de gemeente Helmond zowel binnen het echtscheidingsspreekuur als binnen de sociale gebiedsteams. Zij bieden psycho-sociale hulp voor volwassenen in Helmond.

Begeleide Omgang Regeling (BOR)

Soms staan spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg. Dan kan het helpen om BOR Humanitas in te schakelen. Gescreende en getrainde vrijwilligers begeleiden (een deel van) de omgang. De vrijwilligers worden getraind en ondersteund door een betaalde coördinator. De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden. De vrijwilliger treedt steeds wat verder terug totdat ouders een omgangsregeling hebben kunnen treffen. https://www.humanitas.nl/afdeling/helmond/activiteiten/humanitas-bor-helmond/

Wijkteam (Levgroep)

De wijkteams van LEVgroep zijn er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren. Ook kun je hier terecht als je graag actief wilt zijn in de wijk of de buurt
en/of meer wilt weten over vrijwilligerswerk

Partners