Zoek hier naar je onderwerp

Wat moet u doen?

Informatie

U wilt gaan scheiden

U wilt gaan scheiden. Wat moet u doen?

Als u overweegt om te gaan scheiden, of u hebt daar al toe besloten, dan is het belangrijk om te weten wat u moet doen om dat officieel te maken.

Op www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Echtscheiding kunt u informatie vinden over de procedure en de verschillende mogelijkheden daarbij.

Wilt u liever mondeling informatie vragen, dan kunt u naar het echtscheidingsspreekuur bij LEVgroep. https://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=303

Het echtscheidingsspreekuur kan ook helpen als u vragen heeft over de relatie, scheiden met kinderen, co-ouderschap of opvoeding tijdens het scheidingsproces.

Verder kunnen alle advocatenkantoren u ook informatie geven over de procedure en welke adviezen zij daarin geven over te maken keuzes.

Partners