Zoek hier naar je onderwerp

Over Samsara

Samsara is bedoeld voor iedereen die informatie en/of hulp zoekt op het gebied van relatie, duurzaam ouderschap en echtscheiding. Samsara is tot stand gekomen vanuit het project Duurzaam Ouderschap, in opdracht van de gemeente Helmond, en in samenwerking met organisaties die in Helmond actief zijn op het gebied van relatie, ouderschap en (echt)scheiding.

Samsara biedt een overzicht van het aanbod aan informatie, hulp, advies en contact in allerlei vormen voor jeugd, ouders, netwerk én professionals. Bij doorklikken op de gekozen vorm zal men automatisch op de site komen van de partner die dit biedt.
De website maakt de samenwerking zichtbaar van de verschillende organisaties, die op initiatief van Duurzaam Ouderschap in de Denktank voor professionals streven naar afstemming in visie en samenwerking, en het signaleren van de behoefte aan aanvullingen in het aanbod.
Het streven is om op een toegankelijke en overzichtelijke manier een overzicht te geven van informatie, preventieve activiteiten, inschrijfmogelijkheden en mogelijkheden voor hulp en steun. Samsara  vormt een basis voor de inzet van eigen kracht en hulp  zowel voor kinderen, ouders, het netwerk daaromheen (opa’s oma’s, buren), al voor professionals, die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen, ouders of netwerk van doen hebben.

Het gezicht van SamSara

De webpagina en het design daarvan is ontworpen door Buro 3 in Deurne.
De illustraties zijn getekend door Studio Pling uit Delft. De illustraties staan ook in het boekje Persoonlijke ouderschapsbelofte, vormgegeven door Digitallli uit Zoetermeer.

(De ouderschapsbelofte is geschreven door Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier  en als onderdeel van het boek “liever liefde dan de beste buggy” uitgegeven bij uitgeverij Pica. Elders op de website uitgebreidere informatie en hoe de belofte te verkrijgen is)

Belangrijke vermelding is dat allen met enthousiasme de samenwerking aan zijn gegaan en behalve de eigen organisatiebelangen het maatschappelijk belang onderschrijven met de bereidheid verder te denken dan de eigen organisatie. Dit is zichtbaar in de samenwerking, aansluiting, het meedenken, de passende ontwerpen en vooral zichtbaar op het uiteindelijk geleverde prachtige resultaat; de website SamSara.

In samenwerking met