Zoek hier naar je onderwerp

Geen gezin gelijk...

Geen problematiek gelijk...

Kennis en inzichten

Visie

Veel beroepskrachten hebben vanuit hun beroepsmatige kennis een basiskennis- en visie met betrekking tot echtscheidingen en relatieproblematiek. In de praktijk blijkt dat er geen twee gezinnen zijn die op dezelfde manier een proces doorlopen. Dat vraagt maatwerk van betrokkenen en daarmee ook steeds het doorlopen van een analytisch proces waarin afwegingen gemaakt moeten worden. Om beroepskrachten voor hun taak toe te rusten is samenwerking waarbij informatie en actuele ontwikkelingen worden uitgewisseld ondersteunend.

SamSara

SamSara is de plek waar deze informatie bij elkaar komt. Omdat we met elkaar hetzelfde doel onderschrijven; inzetten op voorkomen van negatieve(re) gevolgen voor kinderen van echtscheiding en relatie problemen, stellen we dat we aanvullend voor elkaar zijn.
SamSara is zo ingericht dat je de beoogde informatie makkelijk en categorisch kunt vinden.

De informatie op SamSara is bedoeld voor professionals en beroepskrachten, maar ook voor ouders, jeugd en hun familie, vrienden en netwerk. Het maakt dat deze mensen makkelijk over de pagina kunnen bewegen en de juiste informatie op kunnen halen. Daarnaast zijn er doorlink mogelijkheden naar websites van organisaties waar specifiekere informatie wordt getoond.

Voor dynamiek is er een social wall met actuele informatie.
De actuele informatie komt uit hashtags van social media. De social wall wordt regelmatig ververst.

 

 

Partners