Zoek hier naar je onderwerp

Inzet uniform aanbod door de rechtbank

wat dit voor hulpverlening betekent

Afgifte uniform aanbod door de rechtbank

De rechtbank

De rechtbank kan tijdens een zitting/procedure van scheiding ouders een kind zonder indicatiestelling van de gemeente verwijzen naar een aantal geselecteerde jeugdhulp aanbieders. De gemeente conformeert dan aan deze werkwijze.

  • Een communicatie- en bemiddelingstraject voor de ouders: “ouderschap blijft. Aangeboden door gecontracteerde aanbieders: Combinatie Jeugdzorg, Oosterpoort, Topaze (STOP), Sterk Huis en Juzt.
  • Door professionals begeleide omgang. Aangeboden door gecontracteerde aanbieders: Combinatie Jeugdzorg, Koraal groep (Maashorst) en Sterk Huis.
  • Het traject ‘Kinderen uit de knel’. Aangeboden door gecontracteerde aanbieders: Combinatie Jeugdzorg i.s.m. GGzE, Viersprong, Koraal groep/Maashorst (in samenwerking met Oosterpoort)
  • Door vrijwilligers begeleide omgang, gesubsidieerd aangeboden door Humanitas.

In de tussenbeschikking van de rechtbank tot ‘verwijzing en aanhouding van de procedure’ wordt opgenomen dat als het traject negatief verloopt, er een onderzoek kan plaatsvinden door de Raad van de Kinderbescherming. De organisatie waarnaar wordt verwezen rapporteert om die reden na het traject over het resultaat rechtstreeks aan de rechtbank en bij negatief verlopen trajecten ook aan de Raad voor de Kinderbescherming. De lokale toegang ontvangt géén afschrift van de rapportage, de ouders en de advocatuur uiteraard wel.

 

Andere topics

Partners