Zoek hier naar je onderwerp

Groene fase, trede 1, 2 en 3

volgens escalatieladder van Glasl

Vrij toegankelijke hulp bij opvoeden voor ouders

Advies en hulp bij opvoeden in Helmond

In Helmond wordt hulp bij opvoeden ingedeeld als een piramide model met drie lagen:

De visie van Helmond is: Meedoen, rondkomen en vooruitkomen voor alle burgers in Helmond.
Een brede onderste laag wordt gevormd door onderwijs, huisartsen, welzijn-organisaties en andere voorliggende voorzieningen.
De middenlaag wordt gevormd door de niet geïndiceerde hulpverlening zoals de sociale gebiedsteams waaronder de gezins- en jongerencoaches. Zij vormen ook de toegang naar de smalle bovenste laag, die van de geïndiceerde hulpverlening.

Op Samsara vindt u overzicht van in te zetten hulp bij opvoeden.

Groene fase voor de ouders op de escalatieladder

In de denktank voor professionals is het hulpaanbod voor kinderen en ouders in scheidingssituaties met bijvoorbeeld een ouderschapsplan ingedeeld op basis van de escalatieladder van Glasl. Het maakt niet uit of ouders wel of niet scheiden, wel of niet een ouderschapsplan hebben of nog een ouderschapsplan moeten maken, ze kunnen gebruik maken van hulp bij opvoeden.

Groene fase trede 1, 2 en 3:

Echtscheidingsspreekuur (Maatschappelijk werk, jurist en mediator)

Als een scheiding zich in het groene gebied van de ladder bevindt kun je ondersteuning in de vrij toegankelijke hulp vinden. Is er sprake van geel/oranje gebied, dan kunnen gezins- en jongerencoaches hulp bij opvoeden bieden. Past de fase van een conflict in het rode vlak, dan zal de gezins- en jongerencoach opschalen naar de geïndiceerde hulp bij opvoeden. De geïndiceerde hulp bij opvoeden, bij wel of niet scheiden, kan ook door artsen worden ingezet. Of een gezin al een ouderschapsplan heeft of nog een ouderschapsplan moet maken, maakt niet uit. Hulp, bij wel of niet scheiden wordt geboden.
In de denktank professionals werken we aan een instrument om vast te stellen in welke fase een conflict zich bevindt.

Inloopspreekuur

Het echtscheidingsspreekuur is een inloop waar mensen die wel of niet scheiden, informatie kunnen krijgen over verschillende onderdelen  van echtscheiding, waaronder het ouderschapsplan. Wat moet je doen als je wilt gaan scheiden, wat zijn rechten, en welke keuzes kun je maken en hoe maak je een ouderschapsplan. Mensen worden geïnformeerd over mogelijkheden voor wel of niet scheiden en om aan de relatie te werken en over de mogelijkheden voor steun en hulp opvoeden voor hun kinderen. Aan het echtscheidingsspreekuur zijn een advocaat, een mediator en een maatschappelijk werker verbonden. Er is  samenwerking met BOR Humanitas.

Maatschappelijk werkers
Zij bieden psychosociale hulp aan kwetsbare mensen met (complexe) psychosociale problemen die tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in de wisselwerking in hun primaire leefgemeenschap en/of in relatie met maatschappelijke instituties. Het hebben van een ouderschapsplan of het maken van een ouderschapsplan staat los van de hulp die zij bieden.

Daartoe zetten zij naast sociaal- wetenschappelijke kennis van theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën, hun analytisch vermogen in voor vertaling van de (complexe) hulpvraag naar een plan en in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie, met als doel cliënten te ondersteunen zodat deze zich na beëindiging van het contact, (weer) als zelfstandige persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen.
Met deze expertise zijn zij voorwaardenscheppend partner in het samenwerkingsverband voor contact met ouders individueel en ouderparen, al dan niet gescheiden. Door het vermogen samen te werken en hun deelname in het brede gebiedsteam is er sprake van korte lijnen, waardoor zij snel kunnen schakelen en doorpakken indien nodig.

In het echtscheidingsspreekuur kunnen maatschappelijk werkers een oriënterend relatiegesprek voeren en eventueel de doorverwijzing naar specifieke vormen van hulp vormgeven. Hulp bij opvoeden kan zowel bij wel of niet scheiden.

Begeleide Omgangsregeling Humanitas (Bor) 

Soms staan spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg, ook al heb je een ouderschapsplan, of wil je een ouderschapsplan maken. Dan kan het helpen om BOR Humanitas in te schakelen. Gescreende en getrainde vrijwilligers begeleiden de omgang. Zij begeleiden het kind van de ene naar de andere ouder. De vrijwilligers worden getraind en ondersteund door een betaalde coördinator. De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden. De vrijwilliger treedt steeds wat verder terug. Net zolang tot ouders een omgangsregeling hebben kunnen treffen.
Toegang tot de BOR kan rechtstreeks bij Humanitas of via het echtscheidings spreekuur. De BOR coördinator kan daarbij mogelijk op afroep aanwezig zijn.

 Jurist en mediator

Als je het weet, maar ook of je twijfelt tussen wel of niet scheiden, wordt over het algemeen een beroep gedaan op een advocaat.
Het bestaande echtscheidingsspreekuur is toegerust met een advocaat, die gratis een eerste gesprek voert met ouders. Daarin kan ook uitgelegd worden wat, indien je nog niet bezig ben met een ouderschapsplan, een ouderschapsplan is en wat je moet doen om een ouderschapsplan te maken.

 Humanitas home start

Voor jonge gezinnen die behoefte hebben aan hulp bij opvoeding en ondersteuning. Home-Start helpt ook met kinderen opvoeden aan de hand van praktische hulp bij opvoeding, handige tips en vriendschappelijk contact. Een vrijwilliger staat elke week voor het gezin klaar met hulp bij opvoeden voor gezinnen met in elk geval 1 kind van 14 jaar of jonger.

 Wijkteam (Levgroep)

Voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, hulp bij opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren, wel of niet scheiden, maken van een ouderschapsplan actief wil zijn in wijk of buurt of meer wil weten over vrijwilligerswerk.

Voor alle gescheiden ouders, online

Deze online workshop voor hulp bij opvoeden is ontwikkeld en wordt aangeboden door Villa Pinedo.

  • Exclusieve filmpjes waarin kinderen geïnterviewd worden en openhartig vertellen over hun ervaringen
  • Inzichten, tips en praktische oefeningen van kinder- en gezinstherapeuten, tools waarmee je meteen aan de slag kunt
  • Toegang tot het besloten forum voor gescheiden ouders
  • Het boek ‘Aan alle gescheiden ouders‘ (t.w.v. € 18,95) ter verdiepingDe online workshop ‘Voor alle gescheiden ouders’ duurt 6 weken. Je ontvangt wekelijks filmpjes en opdrachten waarin kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en advies geven. De opdrachten zijn gemaakt door kindertherapeuten van het Lorentzhuis.
  • Kosten € 29,- per module, of € 129,- voor alle modules. De betaling verloopt rechtstreeks met Villa Pinedo.
    Voor actuele informatie zie website Villa Pinedo

Tijdsinvestering

De online workshop ‘Voor alle gescheiden ouders’ duurt 6 weken. Je ontvangt wekelijks filmpjes en opdrachten waarin kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en advies geven. De opdrachten zijn gemaakt door kindertherapeuten van het Lorentzhuis.

Kosten
€ 29,- per module, of € 129,- voor alle modules. De betaling verloopt rechtstreeks met Villa Pinedo.
Voor actuele informatie zie website Villa Pinedo

Partners