Zoek hier naar je onderwerp

Oranje fase trede 4, 5 en 6

escalatieladder

vrij toegankelijke basisvoorziening jeugdhulp

Helmond

In Helmond wordt hulp ingedeeld met behulp van het piramide model met drie lagen:

De visie is: Meedoen, rondkomen en vooruitkomen voor alle burgers in Helmond.
De brede onderste laag wordt gevormd door onderwijs, huisartsen, vrijwilligers- of welzijns-organisaties en andere voorliggende voorzieningen.
De middenlaag wordt gevormd door de niet geïndiceerde hulpverlening zoals de sociale gebiedsteams waaronder de gezins- en jongerencoaches. Zij vormen tevens toegang naar de smalle bovenste laag, die van de geïndiceerde hulpverlening.

In de denktank voor professionals is het hulpaanbod voor kinderen en ouders in scheidingssituaties ingedeeld op basis van de escalatieladder van Glasl.

Dit betekent dat de hulp tijdens de groene fase van een scheiding in de vrij toegankelijke hulp kan worden gevonden.  Als een gezin of gezinslid in de gele/oranje fase komt, dan kunnen gezins- en jongerencoaches hulp bieden. Bevindt een gezin zich in de rode fase, dan zal de gezins- en jongerencoach opschalen naar de geïndiceerde hulp. De geïndiceerde hulp kan ook door artsen worden ingezet.

In de denktank professionals wordt gewerkt aan een instrument om te bepalen in welke fase een conflict zich bevindt.
Op Samsara vindt u overzicht van in te zetten hulp.

Andere topics

Partners