Zoek hier naar je onderwerp

Individuele hulp

en online

Vrij toegankelijke hulp voor jeugd

MatchMentor

Een MatchMentor maatje kan iedereen tussen 10 en 23 jaar aanvragen. Die MatchMentor is er speciaal voor jou is er om naar jou te luisteren. Je spreekt regelmatig met elkaar af en je Matchmentor kan zelfs met jou mee naar school of een gesprek met je ouders als dat nodig is.
Je kunt een MatchMentor aanvragen via Levgroep, maar soms ook via je mentor op school. Een MatchMentor is gratis.

Jongeren

Binnen de gemeente zijn er allerlei activiteiten voor jongeren voor ontspanning en ontmoeting. Er zijn ook activiteiten om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven. Klik op onderstaande links of neem contact op met een van onze medewerkers van het wijkteam bij jou in de buurt.

Voor leefbare wijken in Helmond

Jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je kunt ze bereiken via het Jongeren Inloop Punt (JIP) in Helmond, tel. 0492 – 521217.

Dit doen onze jongerenopbouwwerkers:

  • contact leggen met jongeren om overlast te verminderen
  • mensen met problemen verwijzen naar de juiste instanties
  • bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt
  • wijkbewoners en jongeren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan
  • activiteiten organiseren om wijkbewoners en jongeren met elkaar te verbinden

Buddy

Bij Villa Pinedo wordt je online aan een Buddy gekoppeld. (Een buddy is ook een kind van gescheiden ouders. Hij of zij weet als geen ander hoe jij je voelt en waar je mee te maken krijgt. Je hebt contact met je Buddy via de ‘MyBuddy’-app).
Als je ouders bijna uit elkaar gaan, net uit elkaar zijn of al een tijdje gescheiden zijn, heb je misschien behoefte om hierover te praten. Bij Villa Pinedo kan dat. Wij koppelen je aan een Buddy voor een luisterend oor, advies en antwoord op vragen via de MyBuddy App.

Een Buddy is een jongere met gescheiden ouders, die een training heeft gevolgd om Buddy te worden. Met een Online-Buddy aan jouw zijde, kun je ervaringen over de scheiding uitwisselen. Je kunt jouw Buddy via de MyBuddy App vertellen wat er in je hoofd en hart omgaat.
Bij Villa Pinedo kun je de Buddy aanvragen.

 

 

Partners